Citát

Sociálny čin roka 2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR už po desiaty krát udeľovalo ocenenie Sociálny čin roka. Je zamerané na určitú tému a cieľovú skupinu z oblasti sociálnych vecí. V tomto roku boli ocenené štyri subjekty z celého Slovenska, ktoré poskytujú sociálne služby, vykonávajú sociálnu prácu a vytvárajú podmienky na skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb občanom odkázaným na iných ľudí. Slávnostný akt odovzdávania cien z rúk ministra práce Jána Richtera sa konal 5. decembra v Bratislave aj za účasti predstaviteľov sociálneho odboru Prešovského samosprávneho kraja. Ocenenie si prevzal aj štatutárny zástupca Centra sociálnych služieb Dúhový sen Kalinov Milan Burcin, PhDr. Porota z množstva adeptov ocenila prácu riaditeľ pri vytváraní pracovných a životných podmienok na poskytovanie kvalitných sociálnych služieb a uspokojovaní individuálnych potrieb klientov. PhDr. Milan Burcin, riaditeľ zariadenia, ktorý ocenenie pokladá za veľkú česť a morálnu podporu, však pri preberaní ceny konštatoval, že najväčšie uznanie si zaslúži predovšetkým obetavý personál zariadenia, ktoré riadi.