Citát

História

Domov sociálnych služieb Kalinov sa nachádza vo Východoslovenskom regióne, v obci Kalinov, ktorá leží v severovýchodnej časti regiónu, v nadmorskej výške 453 m v Nízkych Bezkydoch, 9 kilometrov od okresného mesta Medzilaborce. Obec bola založená humenskými Drugethovcami v druhej polovici 16.storočia. V archívoch sa prvý raz spomína v roku 1595. V chotári obce sa našiel v roku 1937 na ceste Pod Košary poklad mincí z rímskej doby, z ktorých sa v múzeách doposiaľ uchovalo 21 kusov. Tento nález potvrdzuje jestvovanie a význam obchodnej cesty z Potisia cez Kalinov k Baltickému moru.

O pomenovaní obce Kalinov existuje niekoľko legiend, ktoré hovoria, že sa tu prvý nasťahoval pastier, ktorého nazývali Kalinov. Ďalšia hovorí, že cesta z Vydrane do Kalinova má zákrutu ako koleno a iné zase tvrdia, že sa obec nazýva Kalinov, lebo v okolí prvých obyvateľov rástla po medziach kalina.

Prvými obyvateľmi obce boli pastieri a lesní robotníci, ktorí vyrábali drevené lopaty. Preto až doposiaľ sú v obci časté priezviska Lopata.

Domov sociálnych služieb vznikol 2. augusta 1962 ako koedukačný ústav pre telesne a duševne postihnutú mládež, a to na základe rozhodnutia ONV v Humennom. Od 1.júla 2002 je zriaďovateľom DSS Kalinov Prešovský samosprávny kraj. Zároveň boli k DSS pričlenené organizačné jednotky: Domov pre osamelých rodičov a Útulok pre mládež, a to všetky so sídlom v Medzilaborciach.

História DSS Kalinov

Kamenná budova domova sociálnych služieb leží takmer na okraji obce avšak v radovej zástavbe obce, v tichom prostredí a je akousi historickou súčasťou obce. Túto budovu začali stavať ešte v roku 1928 a v tomto období bola vybudovaná pre príslušníkov finančnej stráže. Slúžila pre ochranné účely štátnych hraníc pracovníkmi finančnej stráže. Počas frontových udalostí ako aj po oslobodení obce, boli v budove ubytovaní občania obce Kalinov a to až do roku 1948 /obec bola vypálená/. Do roku 1956, bolo terajšie DSS obývané opäť príslušníkmi finančnej stráže – pohraničnej. V rokoch 1957 – 1960 bola v miestnej budove zriadená lesnícka škola – 3. ročné odborné učilište.

Dňom 2. augustom 1962, bol v tejto budove zriadený Ústav sociálnej starostlivosti pre telesne a duševne postihnutú mládež obojstranného pohlavia a to na základe rozhodnutia ONV v Humennom. V tomto čase bol počet obyvateľov 18. V roku 1966 sa začala v areáli ÚSS stavať nová budova /tzv. herňa/, ktorá mala slúžiť pre rehabilitačné účely a na prevádzanie rôznych ručných prác.
1 2 3