Citát

História

Pre nevyhnutnosť získať priestory, ktoré by napomohli skvalitneniu potrieb klientov – zväčšenie životného priestoru, zlepšiť výchovný proces a samotnú sebarealizáciu klientov, bola v roku 2005 kapacita zariadenia znížená na 70 klientov.

Keďže vytvorenie ďalších priestorov v našom zariadení je v štádiu rozvoja, veľkou pomocou pre skvalitnenie života našich klientov bol projekt SOP - ĽZ ľudské zdroje v spolupráci s DSS Ličartovce. Prostredníctvom tohto projektu sú v jednej z budov organizačných jednotiek DSS Kalinov vytvorené dielne, v ktorých prebiehajú pracovné terapie zamerané na prácu s drevom, aranžovanie kvetov a bytových doplnkov, prácu s textilom. Z radov nezamestnaných boli vyškolení a prakticky pripravení pracovníci, z ktorých na úsek sociálnej práce sa prijali traja odborní zamestnanci a tým sa skvalitnla práca na tomto úseku, čo dopomohlo k uspokojovaniu potrieb klienta.1 2 3