Citát

Iné činnosti

Poskytovateľ sociálnej služby môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby vykonávať, zabezpečovať alebo vytvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré nie je povinný vykonávať, zabezpečovať alebo vytvárať podmienky na vykonávanie týchto činností podľa zákona o sociálnych službách.

Naše zariadenie vrámci skvalitnenia sociálnej služby našim prijímateľom, využilo možnosť v rámci projektu ,,Profesionalizácia zamestnancov DSS“ , absolvovať kurzy, ktorých sa zúčastnili štyri pracovníčky zariadenia.

Po absolvovaní týchto kurzov vrámci poskytovania sociálnych služieb sa realizuje
- kaderníctvo a holičstvo,
- pedikúra a manikúra,
- masérske služby,
- kozmetika.

Uvedené terapie sa realizujú 1x týždenne, alebo podľa potreby.