Citát

Kontakty

Poštová adresa:
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
068 01 Kalinov 64

tel.číslo: 057/7321533
fax: 057/7321533
IČO: 0695459
DIČ: 2021213733

Email: dsskalinov@centrum.sk, sekretariat@cssduhovysen-kalinov.vucpo.sk

Mgr. Ivana Kosťová – riaditeľka CSS Dúhový sen, tel.číslo: 057/7321533, 0910 390 161

Zlatica Morozová – vedúca úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky

Adriana Galanová – koordinátor opatrovateľskej starostlivosti

Mgr. Jana Torhanová – koordinátor sociálnej práce

Tatiana Durilová – vedúca úseku stravovacej prevádzky

Andrej Chamuľák – vedúci organizačnej jednotky Domov na pol ceste, Medzilaborce

Mgr. Zuzana Begová – vedúca Špecializovaného zariadenia, Medzilaborce