Citát

Verejné obstarávanie 2019

Výzvy na predloženie cenových ponúk v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov na predmet obstarávania:

Porad.čísloPredmet verejného obstarávaniaVystavené dňaZverejnené dňa
001/2019Výzva na predloženie cenových ponúk-chlieb,pečivo a pekárenské výrobky05.03.201905.03.2019
002/2019Výzva na predloženie cenových ponúk-mrazená hydina, ryby, zelenina a mraz.výrobky a polotovary“05.03.201905.03.2019
003/2019Výzva na predloženie cenových ponúk-ovocie a zelenina 05.03.201905.03.2019
004/2019Výzva na predloženie cenových ponúk-mlieko a mliečne výrobky, vajcia 05.03.201905.03.2019
005/2019Výzva na predloženie cenových ponúk-potraviny 05.03.201905.03.2019
006/2019Výzva na predloženie cenových ponúk- mäso a mäsové výrobky 05.03.201905.03.2019