Citát

Verejné obstarávanie 2020

Výzvy na predloženie cenových ponúk v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov na predmet obstarávania:

Porad.čísloPredmet verejného obstarávaniaVystavené dňaZverejnené dňa
001/2020Výzva na predloženie cenových ponúk-potraviny06.03.202009.03.2020
002/2020Výzva na predloženie cenových ponúk-ovocie a zelenina06.03.202009.03.2020
003/2020Výzva na predloženie cenových ponúk-mraz.hydina,ryby,zelenina,mraz.výrobky a polotovary06.03.202009.03.2020
004/2020Výzva na predloženie cenových ponúk-mlieko, mliečne výroby, vajcia06.03.202009.03.2020
005/2020Výzva na predloženie cenových ponúk-mäso a mäsové výrobky06.03.202009.03.2020
006/2020Výzva na predloženie cenových ponúk-chlieb,pečivo,pekárenské výrobky06.03.202009.03.2020
007/2020Výzva na predloženie cenových ponúk na zákazku s nízkou hodotou-korytkový žehlič25.03.202026.03.2020
008/2020Výzva na predkladanie cenových ponuk-dodávka a montáž biologickej ČOV03.06.202004.06.2020