Citát

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Centrum sociálnych služieb Dúhový sen Kalinov na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen

068 01 Kalinov 64
Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Kosťová

Tel.: 057 7321533

Mobil: 0910 390 161
Kontakt

Tel.: 057 7321533

E-mail:dsskalinov@centrum.sk

URL: www.dsskalinov.sk