Citát

Zmluvy

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov/Predmet zmluvyHodnota zmluvy v €Zverejnené dňa
215/2018Zmluva o združenej dodávke elektriny0,- €26.02.2018
216/2018Zmluva o združenej dodávke plynu0,- €12.02.2018
217/2018Darovacia zmluva200,- €02.01.2018
218/2018Darovacia zmluva330,- €23.02.2018
219/2018Zmluva o zriadení a poskytovaní k sieti Internet a zriadení služby Tango Digitálna televízia0,- €01.04.2018
220/2018Havarijné poistenie motorových vozidiel45 775,- €07.02.2018
221/2018Havarijné poistenie motorových vozidiel30 956,- €07.02.2018
222/2018Dodatok k Zmluve o vykonávaní činnosti autorizovaného technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci0,- €02.01.2018
223/2018Rámcová kúpna zmluva-Mraz.hydina,ryby,mraz.zelenina,mraz.výrobky0,- €16.04.2018
224/2018Kúpna zmluva - Pekárenské a cukrárenske výrobky0,- €09.04.2018
225/2018Rámcová kúpna zmluva - Ovocie a zelenina0,- €09.04.2018
226/2018Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a spracovaní osobných údajov0,- €25.05.2018
227/2018Zmluva o poskytnutí stravy0,- €01.05.2018
228/2018Zmluva o platení úhrady č. 1/2018 o poskytovaní sociálnej služby 0,- €16.04.2018
229/2018Zmluva o výpožičke 0,- €08.05.2018
230/2018Zmluva o spracovaní osobných údajov 0,- €31.05.2018
231/2018Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA ť.21/2018 0,- €25.06.2018
232/2018Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 0,- €07.08.2018
233/2018Kúpna zmluva7 900,80 €27.11.2018
234/2018Zmluva o dielo9 514,22 €03.12.2018
235/2018Rámcová kúpna zmluva0,- €17.12.2018
236/2018Rámcová kúpna zmluva0,- €17.12.2018
237/2018Zmluva o dielo13 130,35 €11.12.2018
238/2018Zmluva o vykonaní činnosti technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci0,- €14.12.2018